© 2019 - Finnsnes Forum og Finnsnes i Fest

  • Instagram
  • Facebook Social Ikon

Velkommen til Finnsnes Forum!

FiF_logo2_edited_transparent.png

 

 

 

Hva er Finnsnes Forum?

Finnsnes Forum er en frivillig organisasjon som er åpen for alle som ønsker å være medlem. Det betyr at bedrifter kan bli medlem, andre frivillige lag og foreninger kan bli medlem, enkeltpersoner kan være medlem, kommuner kan være medlem. Finnsnes Forum diskriminerer ingen, og som medlem er du med å bestemme.

Dugnad er et sentralt stikkord i norske frivillige organisasjoner, og Finnsnes Forum er ikke noe unntak. Forumet er i all hovedsak drevet på dugnad, en dugnad som teller flere hundre frivillige som står på og legger ned tusenvis av timer i arbeid hvert år. Styret arbeider på dugnad. Den eneste ansatte vi har er en daglig leder.

 

 

Hvem er Finnsnes Forum til for?

Regionen vår, med lille Finnsnes som knutepunkt for et område som er spådd en eventyrlig vekst i fremtiden, har behov for blant annet å være attraktiv som bosted, å tilby aktiviteter på fritiden til de som bor her, å sørge for at de som bor her har arbeidsplasser å gå til osv. Et næringsliv i vekst er bra for oss som bor her.

Videre trenger regionen å skape aktiviteter og legge til rette for at barn og unge blomstrer og utvikler seg. Vi har behov for at ungdommen etablerer seg her. Det er mange frivillige lag og foreninger, kommunen, offentlige institusjoner og ikke minst næringsliv som er med på å bidra på sine områder for at vi skal lykkes med å lykkes som region.

Finnsnes Forum har avgrenset sitt «oppdrag» til, gjennom forskjellige tiltak og aktiviteter, i samarbeid med ulike aktører (kommune, lag, foreninger, næringsliv) å skape et attraktivt sentrum for regionen med vekt på trivsel for store og små.

 

 

Hva er det Finnsnes Forum skal drive med da?

Medlemmene i Finnsnes Forum har besluttet at forumet skal fokusere på følgende tre områder, her illustrert med en figur:

 

 

 

 

 

 

 

Det foreningen skal drive med er altså, med utgangspunkt i «oppdraget» nevnt ovenfor, aktiviteter for næringslivet, barn og unge og innenfor det som har med opplevelser å gjøre. Og så mener vi at aktiviteter som lander i skjæringspunktet mellom alle disse tre områdene er å regne som en «innertier».

For å lykkes med dette, er det nevnte samarbeidet med andre aktører helt avgjørende. Vi mener også at ett av de viktigste virkemidlene for å lykkes med å skape attraktivitet og bolyst her i regionen, er nettopp det å forene krefter og samarbeide. Da har vi mulighet til å utløse et potensiale man ikke klarer å realisere alene. De siste årene har vi derfor blant annet tatt del i følgende, noe i egen regi, noe i regi av andre dyktige aktører:

Finnsnes i Fest, midtsommerfesten VGardlista, oppstart av Sumafest, Moteuka, Pepperkakebyen, nyttårsfeiring i parken, Stamila løp rundt Finnsnesvannet, julegrantenning, Gründeruka med ulike kurs og foredrag, salgskurs for næringslivet, næringslivsfrokost, ordfører møter næringslivet (lunsj),

 

LAN party av og med ungdommen selv, ungdom møter gründer på Posthuset, kurs i samarbeid med Innovasjon Norge, Bridgeklubb på Posthuset, band har øvingslokale i kjelleren på Posthuset, ungdomsklubb, arrangement for og med avgangselever på Senja VGS, møteplass for alt fra ansatte i kommunen til medlemmer, leietakere og ungdom. Vi har gjennomført en felles markedsføringsevent kalt #shoplokalfinnsnes,

 

UKM har arrangert konsert på Posthuset, Lions samarbeider vi med på lyssetting i sentrum. Vi har også hatt åpent for ungdom på ettermiddager, slik at de kan ha et sted å være. Her har de kunnet spille musikk, brettspill, Playstation og snakket sammen.

Sammen med Lenvik kommune og Profilgruppen er Finnsnes Forum prosjekteier i Barnebyen, som blant annet har realisert følgende tiltak: Lekepark ved Finnsnesvatnet, Skøytebane på Finnsnesvatnet, Barn og unges kommunestyre i Lenvik, Utstyrsbank der alle kan låne gratis utstyr til ulike fritidsaktiviteter, Julegate på Finnsnes, Pepperkakebyen, First Lego League kunnskapskonkurranse, Barnebyteateret, Aktiviteter i høst/vinterferiene, Rusfritt 16. mai arrangement, Artic Friendship Festival, Ungt Lederskap, Ungdom møter næringslivet osv.

 

 

Barnebyfestivalen Finnsnes i Fest

Finnsnes i Fest har lange tradisjoner som strekker seg mange tiår tilbake i tid. Den har på mange måter blitt en del av identiteten til Finnsnes. Festivalen har vært driftet og eid av ulike konstellasjoner frivillige lag og foreninger, og den har vært driftet med ulikt omfang i forskjellige perioder.

Det er mange som har sterke følelser knyttet til Finnsnes i Fest, og det har nærmest blitt et folkekrav at festuka skal gjennomføres hvert år, og det er nesten utenkelig å forestille seg en sommer uten. Så at festivalen har en verdi, er det ingen tvil om.

 

Og det er bra! Å fastsette nøyaktig hva verdien av festivalen er, er ingen enkel øvelse. For hva er for eksempel verdien av å sette Finnsnes på kartet, hva er verdien for familier som ikke har råd å reise bort på ferie, hva er verdien for alle de frivillige som får bidratt med sin kompetanse og sprer glede for folket? Hva er verdien av felles opplevelser vi som bor her kan dele? Det som er sikkert, er at for næringslivet på Finnsnes samlet sett, har festivalen en positiv økonomisk effekt.

 

Næringslivet tjener penger de dagene. Og når næringslivet tjener penger, tjener kommunen penger. Og når næringslivet tjener penger, styrker det arbeidsplasser, og det er bra for oss alle.

Det er imidlertid en utfordring knyttet til Finnsnes i Fest, nemlig at Finnsnes i Fest er en festival og festivaldrift er «risikosport». Det er mange festivaler både i inn- og utland som ikke har overlevd i lengden, nettopp fordi elementer av det å drive en festival innebærer en høy risiko. Likevel har Finnsnes i Fest bestått i mange år, og vi håper festivalen vil være med oss i årene som kommer, i en annen form.

Fra og med 2019 satser vi sterkere på barn og unge enn før, og med det introduserer vi "Barnebyfestivalen Finnsnes i Fest" - det blir spennende tider i årene som kommer.

Posthuset

Som tidligere nevnt skal Finnsnes Forum skape aktiviteter innenfor våre definerte fokusområder. For å lykkes med dette, trenger vi en arena hvor vi kan samle ulike aktører som vil være med på ulike aktiviteter. Fra høsten 2017 har den gamle postgården ved torget huset forumet og vært en arena for å lykkes med en rekke av de aktivitetene listet opp ovenfor.

 

Finnsnes Forum besluttet altså å flytte til disse lokalene for bedre å kunne lykkes innenfor de fokusområdene vi skal arbeide innenfor. Lokalene ble pusset opp på dugnad og med god hjelp fra næringsliv og mange frivillige krefter.

Vi har hatt en rekke aktører i samtale for å se på hvordan potensiale i dette lokalet kan utnyttes. Dette er seriøse aktører som UKM, Ungt Entreprenørskap, Senja 2020, Næringshagen, Dyrøyseminaret m.fl. Det kan nevnes at vi i samarbeid med blant andre Senja 2020 ser på muligheten til å gjøre Posthuset til en møteplass ala en blanding av Flow og Tvibit i Tromsø, altså et sted hvor næringsliv møter ungdom møter kultur.

 

Her ligger det mange spennende muligheter for regionen.

Veien videre

Finnsnes Forum mener det er viktig og riktig å satse på næringsliv, opplevelser og barn og unge. Når vi lykkes med det, lykkes vi med å skape bolyst og da lykkes vi som region. Finnsnes Forum er en liten, frivillig organisasjon med store ambisjoner for regionen. Vi har trua på at det er mulig å lykkes for regionen, så lenge de ulike aktørene samles og trekker i samme retning.

Finnsnes Forum sin eksistens avhenger til syvende og sist av enkeltpersoner sin drivkraft, engasjement og ønske om at vi skal lykkes i lag. Vi har mange positive krefter rundt oss, ikke minst blant alle de frivillige som står på.

Nytt åv året er at Finnsnes i Fest dreier seg over til å bli Barnebyfestivalen Finnsnes i Fest. Det blir spennende! Festivalen trenger fortsatt frivillige som bryr seg om regionen, byen, bygda vår. Frivillige som er villig til å ta i et tak for at alle skal lykkes i lag.

Finnsnes Forum ønsker derfor alle som virkelig bryr seg om å ha en levende by og ei levende bygd hjertelig velkommen til å bidra, til å bli medlem, til å bli med videre. Det er behov for deg!