Finnsnes Forum er en interesseforening for næringslivet i Finnsnes og regionen rundt.

Foreningens formål er å styrke Finnsnes som senter for opplevelse, kultur og handel for hele regionen, samt bidra til et positivt samarbeid mellom næringsdrivende, gårdeiere, foreninger og beboere.

Arbeid

Foreningen skal arbeide med faglig/politiske spørsmål som angår Finnsnes sentrum og være høringsinstans ovenfor offentlige myndigheter.

Oppgave

Foreningens oppgave er gjennom forskjellige tiltak og aktiviteter, i samarbeid med ulike aktører, å skape et attraktivt sentrum med vekt på trivsel for store og små.

Ansatte og medlemmer

Foreningen har for tiden en fast ansatt og mer enn 50 medlemsbedrifter.

Litt historie

Finnsnes Forum ble stiftet 1. desember 2011 på Finnsnes Hotell.

Etter at interimsstyret hadde jobbet en tid med å få på plass styremedlemmer og et 40-talls medlemmer, kunne det stiftes en ny næringsforening i Finnsnes.

På stiftelsestidspunktet hadde foreningen 38 medlemmer, og i løpet av første halvår steg medlemsmassen til 50 bedrifter.

Daglig leder tiltrådte 1. januar 2012.

Tusen takk til våre fantastiske samarbeidspartnere som er med på ALT vi gjør!

Content © 2013 Finnsnes Forum (Org.nr: 997 754 654). All Rights Reserved.

App design and development by HePe